Konsuli puhkuse tõttu ei toimu saatkonnas konsulaarvastuvõttu ajavahemikul 25.06 – 08.07.2024 ja 29.07 – 11.08.2024.

Kultuurikoostöö

Balti riikide kultuurikoostöö põhineb ministeeriumidevahelisel kolmepoolsel kultuurikoostöölepingul, mis allkirjastati 1994. Selle alusel töötatakse välja koostööprogrammid  3- 4 aastaks. Jõusolev programm 2015-2018 kirjutati 2014. aastal alla Tallinnas, järgmine programm sõlmitakse Vilniuses aastal 2018. Ministeeriumidevaheline koostöö Leedu ja Läti kolleegidega on pidev ja hea, kolmepoolsed kohtumised toimuvad regulaarselt. Saatkonnad Vilniuses ja Tallinnas aitavad kultuuri tutvustamisele omalt poolt aktiivselt kaasa. Ülevaatega toimunud kultuuri- ja muudest üritustest saab tutvuda Facebookis: www.facebook.com/estemb.vilnius.

Leedus tegutseb Leedu Eestlaste Selts, mille tegevus on suunatud eestlaste traditsioonide säilitamisele, eesti kultuuri tutvustamisele ning Eestiga seotud tähtpäevade ühisele tähistamisele. Enim pööratakse tähelepanu eesti keele ja kodumaasidemete säilitamisele. Samuti töötab pühapäevakool, kus lastel on võimalus õppida eesti keelt ja kultuuri.

30. märtsil 2012 avati Tartu Ülikooli keelekeskuses läti ja leedu keele auditoorium ja kabinet-raamatukogu. Vilniuse Ülikoolis on eesti keelt liiterialana (leedu ja eesti keel) õpetatud alates 2004. aastast. 2008. aastal lõpetas ülikooli esimene lend filolooge, kelle üks eriala oli eesti keel.