Kultuuri- ja haridussuhted

Balti riikide kultuurikoostöö põhineb ministeeriumidevahelisel kolmepoolsel kultuurikoostöölepingul, mis allkirjastati 1994. Selle alusel töötatakse välja koostööprogrammid  3- 4 aastaks. Jõusolev programm 2015-2018 kirjutati 2014. aastal alla Tallinnas, järgmine programm sõlmitakse Vilniuses aastal 2018. Ministeeriumidevaheline koostöö Leedu ja Läti kolleegidega on pidev ja hea, kolmepoolsed kohtumised toimuvad regulaarselt. Saatkonnad Vilniuses ja Tallinnas aitavad kultuuri tutvustamisele omalt poolt aktiivselt kaasa. Ülevaatega toimunud kultuuriüritustest saab tutvuda saatkonna kodulehel www.estemb.lt ja Facebookis: www.facebook.com/estemb.vilnius.

Eesti ja Leedu Vabariigi 100. juubeliaasta puhul toimub 2018. aastal mitmeid tähtsaid kultuurisündmusi. Eesti Rahvusmeeskooril (RAM) on kavas Leedu kammerorkestriga anda jaanuaris 2018 kontserte Vilniuses, Kaunases ja Klaipedas  (E-S. Tüüri ja Juste Janulyte  teosed), sama kavaga esinetakse Eestis aprillis. Rahvusooper Estonia vahetab lava Leedu Rahvusooperiga. 2018. aasta mais on Estonia kolme etendusega Vilniuses, juunis aga Leedu ooper Tallinnas. 2018. aastal osalevad Eesti, Läti ja Leedu Londoni raamatumessil peakülalistena. Pariisi Orsay muuseumis avatakse näitus „Baltimaade sümbolism“ (aprill-juuli).

Leedus tegutseb Leedu Eestlaste Selts, mille tegevus on suunatud eestlaste traditsioonide säilitamisele, eesti kultuuri tutvustamisele ning Eestiga seotud tähtpäevade ühisele tähistamisele. Enim pööratakse tähelepanu eesti keele ja kodumaasidemete säilitamisele. Samuti töötab pühapäevakool, kus lastel on võimalus õppida eesti keelt ja kultuuri.

30. märtsil 2012 avati Tartu Ülikooli keelekeskuses läti ja leedu keele auditoorium ja kabinet-raamatukogu. Vilniuse Ülikoolis on eesti keelt liiterialana (leedu ja eesti keel) õpetatud alates 2004. aastast. 2008. aastal lõpetas ülikooli esimene lend filolooge, kelle üks eriala oli eesti keel.