Konsuli puhkuse tõttu ei toimu saatkonnas konsulaarvastuvõttu ajavahemikul 25.06 – 08.07.2024 ja 29.07 – 11.08.2024.

Majandussuhted

Eesti ja Leedu majanduslikud kontaktid on arenenud kiires tempos. Leedu on oma geograafilise läheduse tõttu ning paljudes valdkondades arenguvõimalusi pakkuva turuga Eestile jätkuvalt hea majandus- ja kaubanduspartner.

Kaubavahetus

Eesti ja Leedu kaubavahetus moodustas 2023. aastal 3,6 miljardit eurot, mis oli 9,3% ja on Soome ja Läti järel 3. kaubavahetuspartner.

Eksport moodustas 2023. aastal 1,5 miljardit eurot, mis tegi 8,2% kogu ekspordist ja tegi Eestist 4. ekspordipartneri. Aasta varem oli eksport Leetu 1,3 miljardit eurot (aastane tõus +15,4%). Peamiselt eksporditi Leetu 2022. aastal transpordivahendeid (36,8%), masinaid ja mehaanilisi seadmeid (15,4%) ja ka keemiatööstuse tooteid (8,29%)

Import moodustas 2023. aastal 2,2 miljardit eurot ehk 10,4% kogu kaupade impordist ja tegi Leedust 4. impordipartneri. Aasta varem oli import 2,5 miljardit eurot (aastane langus -12%). Importi vedasid peamiselt mineraalsed tooted (25,2%) sellele järgneb masinad ja mehaanilised seadmed (20%) ning samuti keemiatööstuse tooted (16%).

Eesti ja Leedu kaubavahetus aastatel 2020 kuni 2024 kaks kuud:

Eksport, eurot Import, eurot
2020 817 365 284 1 407 663 358
2021 1 050 628 956 1 805 532 548
2022 1 301 247 626 2 535 818 983
2023 1 487 572 091 2 186 477 146
2024 kaks kuud 213 469 127 343 504 250

(allikas: Statistikaamet)

Teenuste eksport moodustas 2023. aastal 592,2 miljonit eurot ja teenuste import moodustas 703,4 miljonit eurot.

Võrreldes varasema aastaga, siis teenuste eksport (547,5 miljonit) kasvas aastaga 8,2%. Teenuste import oli aasta varem 532,2 miljonit eurot, seega on aastane kasv olnud 32,2%.

2022. aastal eksportis Leetu 2 991 Eesti ettevõtet. Nendest suurimad eksportöörid olid VEHO BALTICS OÜ (Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont), Skainteir OÜ (Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad), Toyota Baltic Aktsiaselts (Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont), ELKE GRUPI AS (Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus), BLRT GRUPP AS (Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus), ELME METALL OÜ (Metallide ja metallimaakide hulgimüük), Plantabia Osaühing (Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad), OÜ Hanner Group (Puudub), Sportland International Group Aktsiaselts (Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine), OÜ ELPA i.e. (Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad).

Otseinvestreeringud

Eesti Panga andmetel (seisuga 31.12.2023) on Leedu otseinvesteeringute positsioon Eestis 1,3 miljardit, mis teeb 3,6% kogu otseinvesteeringutest Eestisse. Kõige enam on Leedu teinud otseinvesteeringuid finants- ja kindlustus valdkonda ja seda 631 miljoni väärtuses. Sellele järgneb 407 miljoni euro väärtus investeeringuid hulgi- ja jaekaubanduse valdkonda.

Eesti on otseinvesteeringuid teinud Leetu 2,9 miljardi euro väärtuses, mis on 22% kõigist investeeringutest välismaale. Kõige enam on investeeringuid tehtud finants- ja kindlustus valdkonda, mille väärtus ulatub 1,2 miljardi euroni. Seejärel on tehtud investeeringuid 441 miljoni euro väärtuses kinnisvarasse ja 314 miljoni euro ulatuses on investeeringudi tehtud ka hulgi- ja jaekaubandusse.

Turism

Aastal 2023. külastas Eestit 156 993 Leedu residenti ja aasta varem tehti 128 547 külastust Eestisse. Seega on aastane kasv olnud 22,1%.

Eesti residendid tegid Leetu 2023. aastal kokku 153 147 külastust ja aasta varem tehti 123 793 külastust ( aastane kasv 23,7%).

E-residendid

08. aprilli 2024. aasta seisuga on 1 304 Leedu kodanikust e-residenti, kellest 274 on oma ettevõtte registreerinud Eestis.