Seoses konsuli puhkusega ajavahemikul 03.-26.07.2023 ei teostata saatkonnas rahvastikuregistri toiminguid (abieluvõime tõendid, perekonnasündmuste tõendid).

Majandussuhted

Eesti ja Leedu majanduslikud kontaktid on arenenud kiires tempos. Leedu on oma geograafilise läheduse tõttu ning paljudes valdkondades arenguvõimalusi pakkuva turuga Eestile jätkuvalt hea majandus- ja kaubanduspartner.

Kaubavahetus

Eesti ja Leedu vaheline kaubavahetus on kasvanud ligi kahe miljardi euroni (2016. aastal kogukäibest 7,9%). Sellega on Leedu Eesti kaubavahetuspartnerite seas 5. kohal. Samal kohal oli Leedu ka Eesti eksporditurgude pingereas (6% koguekspordist). Import Leedust näitas 2016. aastal samuti kasvutrendi, mille tulemusena oli Leedu Eestile 3. impordipartner.

Peamised ekspordiartiklid 2016. aastal olid transpordivahendid (23%), masinad ja seadmed (19%), keemiatooted (9,7%) ja loomsed tooted (8,3%). Leedust Eestisse imporditi põhiliselt mineraalseid tooteid (26,3%), keemiatooteid (15,8%), masinaid ja seadmeid (15,6%), valmistoidukaupu ja jooke (9,6%).

Eesti-Leedu kaubavahetus aastatel 2012-2016 (mln eurot)

Käive Osakaal
käibes
Eksport Osatähtsus
kogueks
pordis 
Import Osatähtsus
koguimpordis 
2012 1 817,2 6,8% 657,6 5,3% 1 159,6 8,2%
2013 1 940,5 7,4% 716,4 5,8% 1 224,1 8,8%
2014 1 782,2 6,9% 637,5 5,3% 1152,3 8,4%
2015 1926, 5 7,8% 677,5 5,9% 1249,0 9,5%
2016 1989, 5 7,9% 712,3 6,0% 1277,3 9,5%

Import arvestatud saatjariigi järgi http://www.stat.ee

Otseinvestreeringud

Eesti investeeringud Leedus

Leedu on Eesti jaoks väga oluline otseinvesteeringute sihtriik. Seisuga 31.03.2017 on Leetu investeeritud 1,3 mld euro väärtuses ehk 20,7% kõigist otseinvesteeringutest välismaal, mis annab pingereas Küprose järel teise koha. Peamised sektorid on: kinnisvaraalane tegevus 19%, finants- ja kindlustustegevus 17%, töötlev tööstus 15% ning elektrienergiaga varustamine 13%.

Leedu investeeringud Eestis

Leedu otseinvesteeringute kogumaht Eestis oli 31.03.2017 seisuga 696 miljonit eurot, mis moodustas 3,8% kõigist otseinvesteeringutest Eestisse. Sellega oli Leedu otseinvesteeringute lähteriikide pingereas 4. kohal.

Peamised sektorid on: kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 42%, hulgi- ja jaekaubandus 33%, finants- ja kindlustustegevus 14%.

Otseinvesteeringute positsiooni muutus

Ühik: mln eurot 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017
Otseinvesteeringud Eestis 16  009,0 17 041,1 17 462,3 18 373,6 18 412,5
Leedu      574,2     540,8     589,0     712,7      696,2
Otseinvesteeringud välismaal   4984,4   5 162,7   5 656,5   6 238,3   6 320,6
Leedu   1048,0   1 038,5   1290,5   1 276,9   1 308,1

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist

2009. aastal asutati Vilniuses Eesti Leedu Kaubanduskoda (www.estcham.lt), millega on liituma oodatud kõik Eesti ettevõtted, kes tunnevad huvi Leedu kui potentsiaalse uue turu vastu või juba omavad selles riigis ärihuvisid. Kaubanduskoja ülesanne on oma liikmeskonna esindamine ja huvide kaitse, Leedu ettevõtlust puudutava informatsiooni kogumine ja analüüsimine, Eesti eksportööride nõustamine ning kaasabi osutamine äripartnerite leidmiseks Leedus.

Turism

Viimastel aastatel on Leedu turistide arv järk-järgult kasvanud. 2016. aastal ööbis Eestis üle 61 000 Leedu turisti (3% välisturistidest). Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmete põhjal on kasvanud ka Leedu residentide mitmepäevakülastuse koguarv – 2016. aastal moodustas see 82 100 (Eesti residentide arv samal perioodil 126 000).