Kahepoolsed suhted

Eesti – Leedu kahepoolseid suhteid ja koostööd võib pidada väga heaks. Aluse selleks loovad kahe riigi sarnased välispoliitilised prioriteedid, millest tulenevalt toimub Eesti ja Leedu vahel erinevatel tasanditel tihe koostöö ning aktiivne suhtlemine. Palju kohtumisi toimub regionaalselt Balti (Balti Ministrite Nõukogu, Balti Assamblee, Balti Nõukogu) ning Põhja-Balti (NB8) koostöö raames.

30.04.1990 asus Eesti alalise esindajana Vilniuses tööle Mart Tarmak. Leedu taastunnustas pärast okupatsiooni iseseisvunud Eestit 22. augustil 1991. a. Eesti esimese taasiseseisvumisjärgse suursaadikuna Leedus esitas oma volikirja Valvi Strikaitienė 2. juunil 1992.

Leedu suursaadik Raimonda Murmokaitė esitas oma volikirja Vabariigi Presidendile 27. septembril 2022. Eesti suursaadik Leedus on alates 28. augustist 2023 Kaimo Kuusk.

Eestil on Leedus kolm aukonsulit: Gintaras Sluckus konsulaarpiirkonnaga Šiauliai, Panevėžys ja Utena maakond, Arnoldas Šileika konsulaarpiirkonnaga Klaipėda, Telšiai ja Tauragė maakond, Žaneta Simanavičienė konsulaarpiirkonnaga Kaunase, Marijampolė ja Alytuse maakond. Leedu Vabariigi aukonsul Eestis, konsulaarpiirkonnaga Tartu ja Tartu maakond, on Tartu Ülikooli professor ja Eesti Keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang. Riigikogus on loodud Eesti-Leedu parlamendirühm. Leedu-Eesti sõprusgrupi esimees Leedu Seimases on Andrius Kupčinskas.