TÄHELEPANU! Seoses Leedus kehtiva üleriigilise karantiiniga on Eesti saatkonna konsulaarteenuste osutamine viiruse leviku tõkestamisele kaasa aitamiseks tavapärases korras peatatud. Palume saatkonda pöörduda konsulaarteenuste saamiseks vaid juhul kui tegemist on eriolukorraga. Samuti jätkame konsulaarabi osutamist Leedus hätta sattunud Eesti kodanikele.

Kahepoolsed suhted

Eesti – Leedu kahepoolseid suhteid ja koostööd võib pidada väga heaks. Aluse selleks loovad kahe riigi sarnased välispoliitilised prioriteedid, millest tulenevalt toimub Eesti ja Leedu vahel erinevatel tasanditel tihe koostöö ning aktiivne suhtlemine. Palju kohtumisi toimub regionaalselt Balti (Balti Ministrite Nõukogu, Balti Assamblee, Balti Nõukogu) ning Põhja-Balti (NB8) koostöö raames.

Leedu taastunnustas peale okupatsiooni iseseisvunud Eestit 22. augustil 1991. a. Eesti esimese taasiseseisvumisjärgse suursaadikuna Leedus esitas oma volikirja Valvi Strikaitiene 2. juunil 1992.

Leedu suursaadik Giedrius Apuokas esitas oma volikirja Vabariigi Presidendile 5. septembril 2017. Eesti suursaadik Leedus on alates 31. augustist 2016 Jana Vanaveski.

Eestil on Leedus kolm aukonsulit: Gintaras Sluckus konsularpiirkonnaga Śiauliai, Panevėžys ja Utena maakond, Virginijus Biskys konsulaarpiirkonnaga Klaipėda, Telšiai ja Tauragė maakond, Žaneta Simanavičienė konsulaarpiirkonnaga Kaunase, Marijampolė ja Alytuse maakond. Leedu Vabariigi aukonsul Eestis, konsulaarpiirkonnaga Tartu ja Tartu maakond, on Tartu Ülikooli professor ja Eesti Keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang. Riigikogus on loodud Eesti-Leedu parlamendirühm, mille esimeheks on Aivar Sõerd. Eesti sõprusgrupi esimees Leedu Seimis on Tadas Langaitis.