Riigilõivud

NB! Alates 06.01.2020 kehtivad isikut tõendavate dokumentide taotlemisel uued riigilõivud.

  • Riigilõiv dokumendi väljastuskoha muutmise eest ning riigilõiv isikut tõendava dokumendi väljastamise eest Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse kaudu on seni olnud 50 EUR. Uued riigilõivud vastavalt 80 ja 100 eurot.
  • Kehtestatakse riigilõiv tagasipöördumistunnistusele (TPT)  ja tagasipöördumise loale (TPL). Dokumendi kaotuse või varguse puhul on riigilõiv 20 EUR ja aegunud passi/ID korral 100 EUR.
  • Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistusele (ETD) kehtestav riigilõivu määr on sama, st vastavalt 20 ja 100 EUR, tagamaks Eesti ja EL kodanike võrdne kohtlemine.
  • Ühtlustatakse riigilõiv erinevate dokumentide taotlemisel Eesti välisesinduses, mis on edaspidi 30 EUR suurem riigisiseselt ettenähtud riigilõivust. Samuti kehtestatakse riigilõiv dokumentide väljastamisele Eesti välisesinduses või aukonsuli kaudu 20 EUR, mis tuleb alati tasuda taotlemisel.

Riigilõiv sõltub nii taotlemise viisist kui kohast, kus dokumenti soovitakse kätte saada.

TÄISKASVANULE

Dokumendi kättesaamine PPA teeninduses EESTIS Dokumendi kättesaamine SAATKONNAS või aukonsuli juures
PASS + ISIKUTUNNISTUS
Taotlemine iseteeninduses                         45                           65
Taotlemine posti teel                         50                           70
Taotlemine saatkonnas                        80                         100
PASS
Taotlemine iseteeninduses                         35                            55
Taotlemine posti teel                        40                           60
Taotlemine saatkonnas                         70                           90
ISIKUTUNNISTUS
Taotlemine iseteeninduses                        20                           40
Taotlemine posti teel                         25                            45
Taotlemine saatkonnas                         55                            75

SOODUSTINGIMUSTEL
 Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule, alla 15-aastasele ning Eesti Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmise, raske või sügava puudega inimesele. 
PASS + ISIKUTUNNISTUS
Taotlemine iseteeninduses, posti teel, saatkonnas                         25                            45
PASS                                                  
Taotlemine iseteeninduses, posti teel, saatkonnas                        20                           40
ISIKUTUNNISTUS                        
Taotlemine iseteeninduses                           7                            27
Taotlemine posti teel, saatkonnas                         10                           30

Riigilõivu pangaülekandega tasumise rekvisiidid Eestis (ülekanne välisriigi pangast):

Saaja: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi arvelduskontod

Pank Arvelduskonto BIC ehk SWIFT kood Panga aadress
SEB Pank AS EE891010220034796011 EEUHEE2X Tornimäe 2, Tallinn, Harju maakond, 15010
Swedbank AS EE932200221023778606 HABAEE2X Liivalaia 8, Tallinn, Harju maakond, 15040
Luminor Bank AS EE701700017001577198 RIKOEE22 Liivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145
LHV Pank EE777700771003813400 LHVBEE22 Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Harju maakond

Viitenumber: 2900073643

Selgitus: toimingu nimetus + taotleja nimi


Taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.