Tähtsamad lepingud

  • Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 08.02.2006)
  • Lennundusalane kokkulepe (jõustus 05.09.1995)
  • Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (jõustus 20.06.1996)
  • Salastatud teabe vastastikuse kaitse leping (jõustus 15.11.2000).