TÄHELEPANU! Seoses Leedus kehtiva üleriigilise karantiiniga on Eesti saatkonna konsulaarteenuste osutamine viiruse leviku tõkestamisele kaasa aitamiseks tavapärases korras peatatud. Palume saatkonda pöörduda konsulaarteenuste saamiseks vaid juhul kui tegemist on eriolukorraga. Samuti jätkame konsulaarabi osutamist Leedus hätta sattunud Eesti kodanikele.

Tähtsamad lepingud

  • Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 08.02.2006)
  • Lennundusalane kokkulepe (jõustus 05.09.1995)
  • Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (jõustus 20.06.1996)
  • Salastatud teabe vastastikuse kaitse leping (jõustus 15.11.2000).