Dvišalės sutartys

  • Sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (įsigaliojo 2006-02-08);
  • Sutartis dėl oro susisiekimo (įsigaliojo 1995-09-05);
  • Sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos (įsigaliojo 1996-06-20);
  • Susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos (įsigaliojo 2015-05-23.).