Notariniai veiksmai, atliekami ambasadoje Vilniuje

Estijos Respublikos ambasada įgaliota atlikti tik šiuos dokumentų notarinius patvirtinimus: parašo ir nuorašo bei dokumento vertimo arba vertėjo parašo teisingumo patvirtinimus.