Personalas

Kaimo Kuusk Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Maris Tippo Misijos vadovo pavaduotoja
Marko Koplimaa Vyresnysis patarėjas
Merje Stanciene Patarėja (konsuliniai, ekonomikos ja kultūros klausimai)
Anu Renser Atašė
Kaire Varma-Gilys
Vadovo padėjėja
Anne Jagminienė Sekretorė
Rytis Kaminskas Administracijos specialistas