Personalas

Kaimo Kuusk Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Maris Tippo Misijos vadovo pavaduotoja
Marko Koplimaa Vyresnysis patarėjas
Merje Stanciene Patarėja
Anu Renser Atašė
Kaire Varma-Gilys
Vadovo padėjėja
Annika Grišakov Referentė
Rytis Kaminskas Administracijos specialistas