Personalas

Jana Vanaveski Nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė
Piret Nõmmela Misijos vadovės pavaduotoja
Roman Vinartšuk Patarėjas (ekonomikos ir kultūros klausimams)
Kaire Varma-Gilys
Sekretorė
Anne Jagminienė Referentė-buhalterė
Rytis Kaminskas Administratorius-vairuotojas