Ekonominiai santykiai

Estijos ir Lietuvos ekonominiai santykiai vystosi itin sparčiu tempu. Dėl savo geografinio artumo ir rinkos plėtros galimybių, Lietuva ir toliau lieka artima Estijos ekonomikos ir prekybos partnerė.

Prekyba

2017 metais Estijos ir Lietuvos prekybos apyvarta sudarė 7,7% visos Estijos prekybos apyvartos. Estijos eksportas į Lietuvą 2017 metais sudarė maždaug 747 milijonų EUR. Pagal Estijos eksportą su užsienio šalimis, 2017 m. Lietuva užėmė šeštą vietą (5,8% viso Estijos eksporto). Pagal importą Lietuva buvo trečioje vietoje (9,4% viso Estijos importo). Lietuvos importas į Estiją sudarė 1,378 mlrd. EUR.

Svarbiausios eksporto šakos į Lietuvą 2016 metais buvo mašinos ir įrengimai (21%), transporto priemonės (19%), chemijos gaminiai (10%), gyvūninės kilmės produktai (9%).  2017 metais pagrindinės importo šakos iš Lietuvos į Estiją buvo mineraliniai gaminiai (31%), chemijos gaminiai (15%), mašinos ir įrengimai (14%), maisto produktai ir gėrimai (9%).

Estijos-Lietuvos prekyba 2012-2016 metais

Apyvarta Apyvartos dalis % Eksportas Viso eksporto dalis % Importas Viso eksporto dalis %
2012 1 817.2 6,8% 657,6 5.3% 1 159,6 8.2%
2013 1 940,5 7,4% 716,4 5,8% 1 224,1 8.8%
2014 1 789,8 6,9% 637.5 5.3% 1 152,3 8.4%
2015 1 926,5 7,8% 677,5 5.9% 1 249,0 9.5%
2016 1989,5 7,9% 712,3 6,0% 1 277,3 9,5%

Importas apskaičiuojamas pagal importuojančiąją šalį http://www.stat.ee

Investicijos

Lietuva Estijai yra viena svarbiausių šalių pagal tiesiogines investicijas. Estijos Banko 2018 metų kovo 31 d. duomenimis į Lietuvą buvo nukreipta 1,4 mlrd. eurų, t. y. 21,2% visų Estijos tiesioginių užsienio investicijų. Daugiausiai buvo investuojama į nekilnojamąjį turtą, apdirbamąją pramonę, su draudimu bei finansais susijusias veiklas. Pagrindiniai sektoriai: nekilnojamas turtas (19%), finansai ir draudimas (17%), gamyba (15%) ir elektros tiekimas (13%).
Šiuo metu vienomis didžiausių Estijos įmonių investuojančių Lietuvoje yra AB „Balti Laevaremonditehas“, kuri įsigijo įmonės „Vakarų Laivų Gamykla“ kontrolinį akcijų paketą, AB “Baltijos laivų statyklą” bei UAB “Baltic Engineering Centre”, taip pat „Olympic Casino“ bei „Merko Ehitus“ („Merko Statyba“).

Lietuvos tiesioginės investicijos į Estiją 2018 metų kovo 31 d. sudarė 881 milijonų EUR arba 4,5% visų Estijai tenkančių tiesioginių užsienio investicijų. Pagrindiniai investavimo sektoriai: profesinė, mokslinė ir techninė veikla (42%), didmeninė ir mažmeninė prekyba (33%), finansai ir draudimas (14%). Viena stambiausių Lietuvos investitorių Estijoje yra įmonė „Vičiūnai“, kuri įsigijo “Paljassaare” žuvies perdirbimo bendrovę; didžiausio Lietuvos parduotuvių tinklo savininkas “Vilniaus Prekyba” ir toliau ryžtingai žengia į Estijos rinką atidarydama vis naujas parduotuves „Maxima“. Svarbu paminėti ir „Lietuvos Energijos“ dalyvavimą Estlink jūros kabelio projekte, „Kauno Pieno Centro“ įsigytą „Tallinna Külmhoone“ ir CD bei DVD kompaktines plokšteles gaminančios įmonės „Baltic Optical Disc“ gamykla Estijoje.

Tiesioginių užsienio investicijų pokyčiai

mln. eurų 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017
Tiesioginės investicijos Estijoje 16 009,0 17 041,1 17 462,3 18 373,6 18 412,5
Lietuva     574,2     540,8     589,0      712,7     696,2
Tiesioginės investicijos užsienyje   4984,4   5 162,7   5 656,5   6 238,3   6 320,6
Lietuva   1 048,0   1 038,5   1 290,5   1 276,9   1 308,1

2009. m. balandžio mėn. savo veiklą pradėjo Estijos Prekybos Rūmai Lietuvoje (EPRL), registruotas pavadinimas Asociacija „Estonian Chamber of Commerce“ (http://www.estcham.lt/). Šios asociacijos pagrindinis tikslas yra užtikrinti Lietuvoje veikiančių Estijos kapitalo įmonių interesų atstovavimą geresnę informacijos sklaidą. EPRL siūlo įvairias paslaugas, tarp kurių įvairūs rinkos tyrimai, partnerių paieška ir t.t. Prekybos rūmai su Lietuvos partneriais organizuoja įvairius tikslinius seminarus.

Turizmas

Pastaraisiais metais turistų iš Lietuvos skaičius palaipsniui augo.  2016 metais maždaug  61 tūkst. Lietuvos turistų buvo apgyvendinti Estijoje (3% visų užsienio turistų). Remiantis Estijos Banko pateiktais duomenimis, taip pat išaugo ir lietuvių, apsistojusių Estijoje ilgiau nei vieną dieną, skaičius –  tokių  lankytojų 2016 metais buvo 82,1 tūkst. (tuo pačiu laikotarpiu Estijoje apsilankiusių turistų skaičius buvo 126 tūkst.).