Kelionės dokumentų reikalavimai vykstantiems į Estiją

Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės zonos šalių narių – Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Ispanijos, Olandijos, Kroatijos, Kipro, Airijos, Islandijos, Italijos, Graikijos, , Lietuvos, Lichtenšteino, Liuksemburgo, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Švedijos, Rumunijos, Vokietijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Čekijos, Vengrijos bei Šveicarijos – piliečiai turi teisę keliauti į Estijos Respublikos teritoriją be vizų pateiktus galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Asmenys pateikiantys savo pasą Estijos Respublikos užsienio atstovybėms vizai gauti privalo žinoti, kad:

  • pasas turi būti pripažintas Estijos Respublikos, keliavimui į Estiją;
  • pasas turi galioti ne mažiau kaip tris mėnesius po vizos galiojimo pabaigos;
  • pasas negali būti galiojantis ilgiau negu 10 metų;
  • pase turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai;
  • asmenys, nuo 15 metų amžiaus privalo turėti savo kelionės dokumentą su nuotrauka;
  • jeigu vaikai nuo 7 iki 15 metų keliauja su savo tėvais ir yra įrašyti savo tėvų pasuose, jų nuotrauka privalo būti vieno iš tėvų pase. Vaikams iki 7 metų amžiaus tai netaikoma.

Neįvykdžius šių reikalavimų, prašymas išduoti vizą nebus nagrinėjamas.

Prašymas išduoti vizą tuo atveju, kai vaikas keliauja be tėvų, turi būti pateiktas kartu su notariškai patvirtintu įgaliojimu, kuriame nurodyta, kad vaikas gali keliauti vienas arba kartu su įgaliotu asmeniu.

Kai vaikas keliauja su tėvais, jis gali būti įrašytas vizoje tiktai tėvams pageidavus.

Keliaujantys į Estijos Respubliką tų šalių piliečiai, kuriems viza nereikalinga, privalo pateikti ne mažiau kaip tris mėnesius galiojantį savo šalies pasą. Nuo 7 iki 15 metų vaikų, keliaujančių su tėvais, nuotrauka privalo būti vieno iš tėvų pase.