Konsuliniai veiksmai

Estijos Respublikos Ambasada Vilniuje vykdo žemiau pateiktus konsulinius veiksmus:

 • užtikrina konsulinėje teritorijoje esančiam balso teisę turinčiam Estijos piliečiui galimybę įgyvendinti savo balso teisę pagal Riigikogu rinkimų įstatymą;
 • priima konsulinėje teritorijoje gyvenančio ar čia laikinai gyvenančio Estijos piliečio prašymą pakartotiniam pasui gauti ir išduoda įformintą pasą;
 • priima užsienio valstybėje gyvenančio Estijos piliečio prašymą dėl Estijos pilietybės atsisakymo ir išduoda piliečiui atitinkamus dokumentus;
 • sudaro, keičia, taiso ir anuliuoja gimimo, mirties, santuokos aktus, atstato prarastus civilinius aktus, išduoda pažymėjimus, civilinių aktų nuorašus bei pažymas;
 • atstovauja konsulinėje teritorijoje esantį neveiksnų arba riboto veiksnumo Estijos pilietį, gina jo teises ir įstatymais numatytus teisėtus interesus, kol šis pilietis neturi savo atstovo;
 • išduoda pažymas apie konsului žinomas aplinkybes;
 • gina konsulinėje teritorijoje sulaikyto ar bausmę atliekančio Estijos piliečio teises;
 • išduoda pažymas bei leidimus grįžti į Estiją;
 • pataria konsulinėje teritorijoje esančiam Estijos piliečiui dėl neatidėliotinos finansinės pagalbos;
 • priima prašymus išduoti leidimus gyventi ir dirbti Estijoje bei išduoda leidimus gyventi ir dirbti;
 • savo kompetencijos ribose atlieka notarinius veiksmus;
 • atlieka kitus įstatymais numatytus konsulinius veiksmus.