Välisminister Mikser: Koostöö ja reaktsioon on kõige tõhusam viis hübriidohtude vastu võitlemisel

Balti riigid Visegradi riigid välisministrid kohtumine Palanga

Välisminister Mikser: Koostöö ja reaktsioon on kõige tõhusam viis hübriidohtude vastu võitlemisel

Välisminister Sven Mikser kohtus täna, 1. aprillil Palangas Põhjamaade, Balti ning Visegradi koostöö riikide välisministritega, kellega arutati transatlantiliste suhete seisu, kliimapoliitikat ning hübriidohtudega seonduvat. Samuti pidas Eesti välisminister kohtumisel kõne küberturvalisuse teemal.

“Transatlantiline ühtsus on taganud Euroopa julgeolekut viimased 70 aastat. NATO ühtsus, solidaarsus ning selle säilitamine ja järjepidava dialoogi hoidmine liitlastega on hädavajalik ohtude heidutamiseks ning saavutatud julgeoleku tagamisel,” rõhutas Mikser teema arutelul.

“Küberruumis on Eesti pühendunud käitumisnormide toetamisele, usaldusmeetmete arendamisele ja sellele, et olemasolev rahvusvaheline õigus kehtiks ka selles valdkonnas. Avatud ja turvaline küberruum edendab majanduslikku ja sotsiaalset arengut, vaatamata üha kasvavatele väljakutsetele selle hoidmisel,” sõnas Mikser oma kõnes. Ta lisas, et rahvusvaheline koostöö ja reaktsioon on kõige tõhusam viis hübriidohtude vastu võitlemisel. “Väikese riigi jaoks nagu Eesti on oluline, et Euroopal oleks ühine selles küsimuses ühtne lähenemine ja poliitika – see toetab ka meie sisemisi jõupingutusi,“ ütles välisminister.

Rääkides kliimapoliitikast ja Arktika tulevikust rõhutasid välisministrid, et rahvusvaheline koostöö kliimamuutuste vastu võitlemisel ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel on tähtsam kui kunagi varem. Minister Mikseri sõnul aitab seatud eesmärke saavutada teadlikkuse kasv avalikkuse seas, ühise strateegia väljatöötamine ja selle rakendamine.

Ministrid käsitlesid ka inimõiguste küsimusi, olukord Ukrainas ning suhteid Hiinaga.Fotod kohtumiselt: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721577079…