Välismaalaste õiguslik seisund Leedu Vabariigis karantiini ajal

Leedu siseministeeriumi migratsiooniosakond teatab, et välismaalastele, kelle legaalne Leedus viibimine lõppes(b) karantiiniperioodil ja kes ei saa mitte oma süü tõttu Leedu Vabariigist lahkuda, tagasisaatmise otsust ei rakendata ning nende ebaseadusliku viibimise eest ei kohaldata haldusvastutust. Mainitud välismaalased, samuti need, kelle kohta on juba tehtud tagasisaatmise otsus, kuid karantiiniperioodi ajal on vabatahtliku lahkumise periood lõppenud, võivad Leedu Vabariigi territooriumil karantiini ajal jääda. Pärast karantiini lõppu tuleb neil täiendavalt teatava aja jooksul Leedust lahkuda.

Välismaalaste sujuva lahkumise tagamiseks pärast karantiini palub migratsiooniosakond isikuid, kelle seaduslik viibimine lõppes(b) Leedus väljakuulutatud karantiini ajal ja kes mitte oma süü tõttu ei saanud õigeaegselt Leedust lahkuda, informeerida siseministeeriumi migratsiooniosakoda sellest e-kirjaga aadressil info@migracija.gov.lt  Koos e-kirjaga palume saata täidetud tabel (on olemas leedu ja inglise keeles).Tabeli kommentaaride osas palutakse märkida, mida välismaalane on ette võtnud oma elukohariiki naasmiseks.

Juhitakse tähelepanu, et Leedus viibivad välismaalased, kes soovivad naasta oma elukohariiki, saavad seda teha kooskõlastatult oma riigi pädevate asutustega. Selleks tuleks võtta ühendust oma riigi pädevate asutustega (eelkõige nende riikide saatkondade või konsulaaresindustega Leedus)

Inglise keeles:
https://vrm.lrv.lt/en/news/legal-status-of-foreigners-in-the-republic-of-lithuania-during-the-quarantine